Nüetnigenough

Het gaat hier om een café in het centrum van Brussel dat de eigenaardige particulariteit heeft van 10 Belgische speciaalbieren te verkopen in ... 75cl flessen. Redor pils (van Dupont)aan het vat!
Bovendien goede keuken, met vissoep enz.
02/513.78.84 of 0484/67.75.58
info@nuetnigenough.be
Lombardstraat 25 te Brussel (niet ver van Manneken Pis).
www.nuetnigenough.be
Zeer laat open.