Bioboeren

Bioboeren verstevigen Kempisch karakter Gageleer Bioboer Marc Naets uit Voortkapel (Westerlo) zorgt ervoor dat de cvba-so Gageleer uit Oud-Turnhout het streekeigen karakter van haar bieren Gageleer en BUFO steviger kan onderstrepen. Boer Joris Willems uit Poederlee (Lille) was in 2013 al aan zijn derde jaar. Met Marc Naets erbij is de band van de Gageleer- bieren met de Kempen zekerder. Gageleer liet er twee stevige ‘limited editions’ mee brouwen. De gebruikte gerstemout is volledig traceerbaar, van de graanakker tot in het glas. Een unicum in België. Het idee om brouwgerst te verbouwen en in de streek te verwerken ontstond in 2009 in Noord-Brabant (Nederland). Op de relatief magere Kempische grond moest die teelt nog wel lukken. Als bierfirma werd de cvba Gageleer gevraagd mee te werken. Omdat haar winst gaat naar de Kempische natuurgebieden werd dit project nog versterkt. Van de vijf boeren die in 2010 de proef met brouwgerst waagden, twee Belgische en drie Nederlandse, bleef in 2011 alleen Joris Willems uit Poederlee over die de kwaliteitsnormen van de mouterij haalde. In 2011 slaagde hij erin in gunstige omstandigheden 25,5 ton brouwgerst te oogsten op van een veld in omschakeling naar bioteelt. De mouterij Dingemans uit Stabroek was bereid om mee te werken aan het project, hoewel zij normaal werkt met hoeveelheden van minstens 50 ton. In 2012 slaagde Joris Willems erin 21,5 ton gecertificeerde biologische brouwgerst te oogsten die voldeed aan de strenge kwaliteitsnormen van de mouterij. In 2013 zat het weer niet echt mee en moest Willems het stellen met een oogst van 17.680 kilo. Marc Naets leverde 14.940 kilo af. Samen 32.620 kilo. Met twee bioboeren is Gageleer zekerder van de aanlevering van biogerst, mocht één van de twee boeren ooit te maken hebben met een misoogst, bv. ten gevolge van een hagelbui. Joris Willems is vooral bekend doordat zijn boerderij langs het fietsknooppuntennetwerk ligt. Hij speelt daar handig op in doordat hij drankautomaten en rustbanken heeft geplaatst. Tevens vinden de liefhebbers in de automaten allerhande hoeveproducten zoals kaas en rijstpap. Marc Naets is bij tal van bioconsumenten bekend door de groentepakketten die hij samenstelt en die op verschillende plaatsen in de streek worden verdeeld. UIT BIERBRIEF van WACHO nr. 295
http://www.belgianbeerboard.com