Het tappen van bier op buitenlandse festivals

ZYTHOS vzw
Ondernemingsnummer 480569969
Maatschappelijke zetel : Hoevestraat 30, 3850 Nieuwerkerken


ZYTHOS STANDPUNT : HET TAPPEN VAN BELGISCH BIER OP BUITENLANDSE FESTIVALS


Belgisch bier heeft een wereldwijde faam. Het is dan ook niet te verwonderen dat op bui-tenlandse festivals ook geregeld Belgisch bier getapt wordt. Uiteraard hebben wij hier niets op tegen en kunnen we dit alleen maar toejuichen. Toch zijn er in het verleden reeds enkele malen strubbelingen geweest met buitenlandse festivalorganisatoren. Niet over de bieren zelf, maar over de wijze waarop ze getapt worden. Met name op het Great British Beer Festival (GBBF) lokte dit reeds herhaaldelijk kritiek uit.
Waar gaat het om? Om redenen die vanuit de Britse biercultuur zeer verklaarbaar zijn en uit veiligheidsoverwegingen, zijn de organisatoren van het GBBF sterk gekant tegen het tappen van bier onder CO2-druk en is deze tapmethode dan ook niet toegelaten op het festival. De bieren worden er dus getapt door ze gewoon uit het vat te laten lopen (gravity pull), ofwel met een handpomp (hand pump), ofwel met een soort luchtpomp (air pump). Deze laatste is een beetje vergelijkbaar met een fietspomp, waarbij dus gewoon ietwat samengeperste lucht ge-bruikt wordt om het bier uit het vat te drijven. Het is duidelijk dat deze methodes invloed hebben op de koolzuurverzadiging van het bier en bijgevolg onvermijdelijk ook op de smaak.

De Raad van Bestuur van Zythos vzw heeft zich met dit probleem beziggehouden en volgend standpunt ingenomen:

Respect voor de eigen biercultuur

De meeste Belgische bieren worden gebrouwen met de bedoeling dat ze nadien onder CO2-druk getapt zullen worden. Dit is een element dat medebepalend is voor de smaak, onder meer voor het mondgevoel (de prikkeling) en de schuimvorming. De brouwer houdt hiermee re-kening bij het ontwikkelen en op punt stellen van zijn bieren. Deze tapmethode heeft in ons land (en ook in andere landen) al een zeer lange traditie en behoort daardoor ook tot de Belgische biercultuur.
Bier moet getapt worden op de manier zoals het door de brouwer is voorzien. Dus Belgische bieren dienen getapt te worden zoals dat in België gebruikelijk is. Als vereniging die is opge-richt met het doel de Belgische biercultuur te verdedigen, ondersteunt Zythos deze zienswijze. Als buitenlandse bierfestivals ook bieren van buiten het eigen land willen serveren, dient dit dus te gebeuren met respect voor de biercultuur van het land van herkomst. In het specifieke geval van het GBBF komt dit erop neer dat wij ertegen gekant zijn dat met de tapmethode van Belgische bieren wordt ‘gesjoemeld’ om ze te ‘verengelsen’. Wij willen protesteren als er Belgisch bier getapt wordt met methodes waarvoor het bier niet geschikt is en die het bier schaden.
Indien om wat voor reden dan ook geen tap met koolzuurdruk kan of mag gebruikt worden, geven wij er de voorkeur aan dat de organisatoren Belgisch vatenbier serveren dat deze tapmethode niet nodig heeft, zoals bijvoorbeeld onze traditionele lambikbieren. Wil men toch bieren aanbieden die voorzien zijn voor tappen onder CO2-druk, dan kan men beter de versie in flessen presenteren en niet het vatenbier. Alleszins is het beter geen bier te serveren, dan het te serveren op een manier waarop het niet bedoeld is, omdat dit afbreuk doet aan de smaak en de kwaliteit.

Onafhankelijkheid van de organisator

Aan de andere kant erkent Zythos de onafhankelijkheid van de organisatoren van andere bierfestivals. Net zoals wij geen dwingende interventie van buitenaf zouden aanvaarden in de wijze waarop we ons eigen Zythos BierFestival organiseren, is het niet aan ons om andere organisaties – of het nu in binnen- of buitenland is – verplichtend op te leggen welke bieren mogen aangeboden worden en welke tapmethode daarbij moet gebruikt worden. De bieren zijn tenslotte niet ons eigendom, maar van de brouwers. Het zijn dan ook alleen de brouwers die kunnen bepalen of hun bieren al dan niet met een bepaalde tapmethode toegelaten worden op een festival.
Zythos wil echter wel duidelijk stellen dat, indien organisatoren tapmethodes gebruiken die niet bedoeld zijn om Belgisch vatenbier te serveren, deze praktijk door onze vereniging beschouwd wordt als een uiting van gebrek aan respect voor de biercultuur van het land van herkomst. Een praktijk waarvan Zythos zich uitdrukkelijk wil distantiëren.
Zoals gezegd: beter geen bier serveren dan het te tappen op een manier die geen recht doet aan de smaak en/of kwaliteit.