Keyte III: etiket , fles en glas

Keuze van het Keyte-etiket

Een Keyte-fles heeft twee etiketten: een buik- en een rugetiket.

Het buiketiket heeft als achtergrond een historische gravure die gedurende het beleg zelf getekend werd. Men aanschouwt de volledige stad met haar omwallingen terwijl de belegeraars een dubbele aanval uitvoeren op de west- en oostkant van de noordelijke stellingen. Ook de oude orthografische schrijfwijze ‘Ostenda’ is duidelijk zichtbaar. Bovenop het stadsgedeelte staat, omwille van de betere zichtbaarheid, in schaduwtekst, de biernaam. Keyte komt in ‘handgeschreven’ rode letters. Rood omwille van het bloed van de 100.000 doden die aan beide zijden samen te betreuren vielen en het schrille, maar esthetisch verantwoorde, contrast met de kleur van de tekening. Zwarte schaduwtekst uit esthetische overwegingen en de herdenking van de 80 pestdoden die op het einde van de oorlog per dag vielen. Zowel de ‘K’ als de ‘y’ als de laatste ‘e’ respecteren de stadswallen. De bijnaam Ostêns belegeringsbier volgt mooi de wallen, zonder al te veel details te bedekken. Haar letters zijn wit voor een duidelijke leesbaarheid en hebben een blauwe contour om zacht te kunnen overgaan in de grondtekening. Het geheel wordt omlijnd door een geel-naar-bruin-overgaand kader voor een duidelijke afbakening van de tekening en het vormen van een brug naar de bruine fleskleur. Voor het kroonkurk werd om dezelfde brugkleurreden een bronskleurige versie uitgekozen.

De kaderkleuren van het buiketiket vormen ook de achtergrond van het rugetiket. Bovenaan staan drie logo’s. Centraal het logo van ‘Het Beleg van Oostende 1601-1604’. Links staat het logo van de vzw Zythos. Dit logo staat garant voor het feit dat het etiket aan een hele resem van informatieve eisen voldoet. Keyte is het éérste bier dat dit logo mag dragen! Rechts staat het logo van De Oostendse Bierjutters. Onder deze drie logo’s staan vier stukken tekst:

• een historische verantwoording;
• een zéér gedetailleerde omschrijving van het bier en de ingrediënten, een verwijzing naar de botteldatum en een bewaar-, serveer- en consumptieadvies;
• wie het bier ontwikkelde en waar het gebrouwen werd en
• een verbruikersadvies.

Op het onderste gedeelte van het etiket staan dan nog het procent volume alcohol, de flesinhoud met ‘&8494;’-vermelding , de prijs van het gewaarborgde leeggoed, het recyclageteken en tenslotte een barcode .

Voor het uiteindelijke op papier zetten van alle opeenvolgende etiketideeën en -verbeteringen moet een beroep gedaan worden op een externe firma: bvba Personal Computer Solutions, Duivenhokstraat 67 te Oostende.


Keuze van de Keyte-etiketdrukker

Het drukken van etiketten is een specialiteit. Omwille van het feit dat brouwerij Strubbe tot nog toe steeds een bevredigend beroep deed op nv drukkerij Moeyaert, Snellegemsestraat 23 te Zedelgem, hebben wij er voor gekozen om ook met deze drukkerij in zee te gaan.


Keuze van het Keyte-glas en de -glasbedrukking

Door het feit dat het bier in 33cl-flessen komt en een nagisting op fles heeft, moeten we een glas kiezen dat voldoende groot is om de flesinhoud in één keer te kunnen serveren. Het glas moet aangenaam in de hand liggen en stabiel staan. Het glas moet dik genoeg zijn om vroegtijdige opwarming van het bier tegen te gaan, en dit zowel bij hoge omgevingstemperaturen als bij staande recepties waar het glas voortdurend in de hand moet gehouden worden. Het glas moet tenslotte goede organoleptische eigenschappen en schuimhoudbaarheidseigenschappen hebben en betaalbaar blijven. Wij hebben gekozen voor het ‘Triomphe’-glas van de Belgische fabrikant Durobor, Rue Melle Hanicq 39 te Soignies. Bijkomend voordeel hiervan is dat deze fabrikant als één van de weinige ter wereld beschikt over een speciaal procédé om de glazen te harden, waardoor ze langer meegaan .

De glasbedrukking is sober, stijlvol en herkenbaar gehouden. Van het etiket nemen we de hoofd- en bijbenaming over, en dit zowel naar vorm als kleur. De contourkleur van de bijbenaming is wel veranderd naar zwart om reden van contrast bij voornamelijk lege glazen. Bijkomend voordeel is een kostenbesparing.


Keuze van de Keyte-glasbedrukker

Een scherpe glasbedrukking is ontegensprekelijk één van de visitekaartjes van een bier. Voor de achtste Bierjutterij (12 juli 2003) hadden wij een eigen proefglas laten aanmaken met een exclusieve tekening van de hand van Oostendenaar Herr Seele. De firma Sadeco, Wolfstee 12/1 te Herentals leverde toen een zeer mooi afgewerkt product.Tot slot wenst het Bestuur van De Oostendse Bierjutters allen te bedanken die, omwille van hun kleine of grote raad en/of daad, meehielpen om dit projectidee in goede banen te leiden. Gezondheid!Rik Vernack,
Voorzitter De Oostendse Bierjutters,
27 januari 2004.