Keyte I

Keyte

Belegproject van De Oostendse Bierjutters
Persmededeling


In 2004 herdenkt de stad Oostende het Beleg van Oostende; de Europese veldslag die van 1601 tot 1604 werd uitgevochten tussen het katholieke kamp van Filips II en het protestantse kamp van de Engelsen en de Nederlanders.
De Oostendse Bierjutters hebben al kort na de oproep van de Cultuurdienst beslist om ook een activiteit te organiseren in het kader van het Belegjaar.
De geboden opportuniteit laat ons toe grondig te onderzoeken om niet alleen de biernaam in verband te brengen met het Belegjaar, maar ook te bewijzen dat bier (bekeken als historisch gegeven) een ontegensprekelijk deel uitmaakt van ons cultureel patrimonium.

Vele benamingen worden geformuleerd tijdens het brainstormingen en opzoeken, onder andere: Belegeringsbier, Ostêns Belèg en Keyte. De uiteindelijke naam is een amalgaam van deze drie.
Als culturele biervereniging kiezen wij resoluut voor een eerlijk en traditioneel gebrouwen bier. Keyte is een terugkeer naar een smaakvol bier met slechts de hoogstnoodzakelijke verschillende basisgrondstoffen. Historisch gezien is bier een natuurproduct. Het een voedingsmiddel dat èn voedingswaarde heeft èn betrouwbaar is. Het is de bedoeling dat lokale, nationale en internationale consumenten door Keyte een veel grotere belangstelling krijgen voor het bier, het bierculturele patrimonium en het Belegjaar in zijn geheel (gezellig rond een glas Keyte de verschillende activiteiten bekijken).
Op ons verzoek, en met onze richtlijnen, maakt de ambachtelijke en familiale brouwerij Strubbe uit Ichtegem drie verschillende proefbrouwsels. Deze worden op verschillende ogenblikken geproefd en gekeurd. Ook een blindproefsessie maakt deel uit van het beslissingsproces. Het resultaat: Keyte, een blond origineel bier van 7,5 %vol.alc. van hoge gisting en met smaakevolutie. De feiten dat deze brouwerij de laatste is in het douane- en accijnzenkanton Oostende en dat de brouwer in Oostende woont, benadrukken tevens het Oostendse karakter van dit bier.
Een Keyte-fles heeft twee etiketten: een buik- en een rugetiket. Het buiketiket heeft als achtergrond een historische gravure die gedurende het beleg zelf getekend werd. De oude orthografische schrijfwijze ‘Ostenda’ is duidelijk zichtbaar. Bovenop het stadsgedeelte de biernaam. Keyte komt in ‘handgeschreven’ rode letters met zwarte schaduw. Rood omwille van het bloed van de 100.000 doden die aan beide zijden samen te betreuren vielen Zwarte schaduwtekst ter herdenking van de 80 pestdoden die op het einde van de oorlog per dag vielen. De bijnaam Ostêns belegeringsbier volgt mooi de wallen. Op het rugetiket staan drie logo’s. Centraal het logo van ‘Het Beleg van Oostende 1601-1604’. Links staat het logo van de vzw Zythos. Dit logo staat garant voor het feit dat het etiket aan een hele resem van informatieve eisen voldoet. Keyte is het éérste bier dat dit logo mag dragen! Rechts staat het logo van De Oostendse Bierjutters. Onder deze drie logo’s staan een hele resem informatie, onder andere een historische verantwoording, een zéér gedetailleerde omschrijving van het bier en de ingrediënten, een verwijzing naar de botteldatum en een bewaar-, serveer- en consumptieadvies, wie het bier ontwikkelde en waar het gebrouwen werd en een verbruikersadvies.

Keyte was voor de eerste maal te proeven ter gelegenheid van de Kerstboomverbranding op zaterdag 10 januari. Deze primeur aan het vat
ging door in taverne ´t Kroegske (059/80.81.91).
Keyte wordt niet te koud gedronken, dan komen het hoppig aroma en de licht-zoete nasmaak tot hun recht.
Het gespecializeerd bierhuis Saf, Stationsplein 13 te Geraardsbergen (054/41.24.01) neemt het bier op in zijn gamma.

2004, Het Keytoffe Belegjaar!
Persdossier


Wat is het Belegjaar?

In 2004 herdenkt de stad Oostende het Beleg van Oostende; de Europese veldslag die van 1601 tot 1604 werd uitgevochten tussen het katholieke kamp van Filips II en het protestantse kamp van de Engelsen en de Nederlanders. Dit herdenkingsjaar wordt ondersteund door:

• Het Beleg van Oostende 1601-1604
• Interreg III France-Wallonie-Vlaanderen
• De Kust
• Vlaamse Gemeenschap
• Toerisme Vlaanderen

Zie ook www.belegjaar.be


Wie zijn De Oostendse Bierjutters?

De Oostendse Bierjutters (DOB, www.deoostendsebierjutters.org), bierculturele vereniging, is een Lokale Vereniging die aangesloten is bij de vzw Zythos (Confederatie van Belgische Objectieve Bierproeversverenigingen, www.zythos.be) en is lid van de Cultuurraad Oostende (CRO). Zij beëindigt momenteel succesvol haar achtste werkjaar.

Uit het Huishoudelijk Reglement:

• Uittreksel uit Art. 1 (oa handelend over het doel van de vereniging):
o behouden en bevorderen van de Belgische biercultuur en dit in het bijzonder langs de Kust en zijn hinterland;
o organiseren en stimuleren van projecten die de Belgische bieren en hun waaier van smaken kenbaar maken;
o geven van objectieve bierinformatie, inbegrepen het aanklagen van onregelmatigheden ten opzichte van de consument.
• Art. 2: Onafhankelijkheid:
De vereniging is onafhankelijk van andere verenigingen of firma’s. De vereniging kan (een) engagement(en) aangaan tenoverstaan van (een) (inter)nationale organisatie(s), die, op hun niveau, dezelfde doelstelling(en) nastreven. Bij beslissing van Het bestuur kan/kunnen dit/deze engagement(en) verbroken worden, wat de onafhankelijkheid van de vereniging bevestigd.


Totstandkoming van het Keyte-projectidee

Als Oostendse vereniging hebben wij al kort na de oproep van de Cultuurdienst beslist om ook een activiteit te organiseren in het kader van het Belegjaar. Een beperkt brouwsel was een eerste optie. Dit bier zou dan gelanceerd worden op de negende editie van ons bierproeffestival [De Bierjutterij, in 2004 op vrijdag 9 (17h00-01h00) en zaterdag 10 juli (11h00-01h00)].

Tijd om alles rond te krijgen voor dit project op DOB-formaat hebben we te over tot… verscheidene personen en instanties met ons contact opnemen, hun morele steun aan ons idee betuigen en ons motiveren om het project een groter draagvlak te geven. De geboden opportuniteit laat ons toe grondig te onderzoeken om niet alleen de biernaam in verband te brengen met het Belegjaar, maar ook te bewijzen dat bier (bekeken als historisch gegeven) een ontegensprekelijk deel uitmaakt van ons cultureel patrimonium. We hebben dan nog maar zeven weken tijd…, maar we zijn ervan overtuigd dat we in die beperkte tijd met de bescheiden middelen die we hebben, mede dankzij grote toezeggingen die welwillende commerciële bedrijven deden, zelfstandig een volledig en goed bierconcept hebben kunnen uitwerken.